Utøvere

Vi arbeider som utøvere med base i Bergen. Vi er alle utdannet innenfor kunst – og kulturfeltet, og har en bred kunstfaglig kompetanse innenfor musikk, teater, kristendom og muntlig fortelling.

Kristin er utdannet lærer, men har de siste ti årene arbeidet som menighetspedagog i Slettebakken menighet i Bergen. Hun har mellomfag i kristendom. Kristin er spesielt opptatt av hvordan bibelfortellingene har relevans for mennesker i dag.

Sigrid er utdannet pianist og pedagog med fordypning i drama og kristendom, og arbeider til daglig som lærer i Bergen Kulturskole og som menighetspedagog i Sædalen menighet i Bergen. Sigrid er spesielt opptatt av bruk av musikk og sang som en integrert del av kunstproduksjoner.

Hilde er utdannet skuespiller og forteller, med fordypning i musikkteater. Hun arbeider frilans som utøver og tekstforfatter. Hilde er spesielt opptatt av muntlig fortellerkunst, og å fremme kirkerommet som arena for utøvelse av ulike kunstuttrykk.

Ingrid er utdannet dramapedagog med fordypning i teater for barn mellom 0 – 2 år. Hun har tidligere jobbet for NLA og Høgskolen på Vestlandet, og er nå frilanser. Ingrid er spesielt opptatt av barns medvirkning i kunstproduksjoner.