#JEGHERNÅde

« Gud er stor. Gud er nær.
Jeg er fin. Jeg er her! »

Slik starter en barnebønn som hører til Kristuskransen, – en moderne bønnekrans med 18 perler laget av den svenske biskopen Martin Lönnebo, – og dette er utgangspunktet for den interaktive forestillingen #JEGHERNÅde. Det springer fortellinger ut fra de ulike perlene, eller omvendt, – perlene springer ut fra fortellingene. De kan kastes på, bokses mot og lene seg på. Sentrale bibelfortellinger møter ulike livsfortellinger som publikum kan kjenne seg igjen i, og forestillingen kretser rundt hvem en er i møte med seg selv, verden, andre mennesker og Gud.

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg, og dermed startet reformasjonen som førte til omfattende endringer i kirke og samfunnsliv.

Hos Luther var katekismen det bærende pedagogiske virkemiddelet, i vår tid er Kristuskransen en måte å konkretisere denne tematikken på.

Brønn produksjoner ønsker gjennom #JEGHERNÅde å utforske nådebegrepet med utgangspunkt i samspillet mellom ”Guds-perlen” og ”Jeg-perlen” i Kristuskransen.

Forestillingen er laget på oppdrag fra Bjørgvin Bispedømme og Barnas katedral som en del av prosjektet «Bibelfortellinger på veien», og hadde premiere i 2017. Forestillingen er stadig ute på veien, og flere menigheter har lagt denne inn som et fast innslag i konfirmasjonsundervisningen sin.

Utøvere: Kristin Trætteberg, Hilde Trætteberg Serkland
Musiker: Eivind Waage Austad
Varighet: Ca. 45 minutt
Målgruppe: Fra 10 år. Passer godt til konfirmanter
Sted: Kirkerom eller annet rom

«Livsnær og fengande forestilling med ein viktig bodskap som treff både store barn, ungdom og vaksne»Haldis Rolfsnes Stueland, kyrkjelydspedagog Sveio
«I Jondal er me begeistra og ynskjer i framtida å gje kvart konfirmantkull denne førestillinga som kick-off. #JEGHERNÅde er ei framifrå førestilling for fleire generasjonar.»Laila Bergsagel, kyrkjeverje, Jondal Sokn
«#JEGHERNÅde treffer både ungdommer og foreldre». Brønn produksjoner klarer å formidle et komplekst budskap på en enkel og hverdagsnær måte slik at det engasjerer.»Liv Karin Lund Thomassen, SØNDAGKVELDPÅLANDÅS
«Forestillingen #JEGHERNÅde åpner forståelsen inn til Kristuskransen på en veldig fin måte. Brått blir perlene mer enn perler, og ordene mer enn ord. Forestillingen var tema i samtaler blant barn, ungdommer og voksne gjennom hele påskeleiren 2017. Brønn produksjoner legger listen høyt og leverer det de lover. Og mer.» Agnes Vevle Tvinnereim, KFUK-KFUMs familieleir i Ulvik